ส่วนประกอบGOSTOP

 
 

เปรียบเทียบกับวิธีดักกลิ่นแบบเดิม

 

แบบถ้วยน้ำขัง

P-แทร็ป

GOSTOP

No

วิธีการดักกลิ่นแบบเดิม

No

วิธีการดักกลิ่นแบบ GOSTOP

1

ใช้น้ำขังในถ้วยหรือท่อตลอดเวลา มักเกิดปัญหาน้ำแห้ง

1

 ไม่เกิดปัญหาจากการที่น้ำแห้ง

2

P-แทร็ป, S-แทร็ป, U-แทร็ป, แบบถ้วยน้ำขัง ฯลฯ ซึ่งจะดักกลิ่นได้เมื่อมี น้ำขังอยู่เท่านั้น

2

ไม่ใช่การดักกลิ่นด้วยการใช้น้ำขังไว้ในถ้วยหรือท่อ  แต่เป็นการดักกลิ่นด้วยการปิดกั้นช่องทางอากาศ จึงดักกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์.

3

หากไม่มีการใช้งานระบายน้ำเป็นเวลานาน น้ำที่ขังจะแห้ง ทำให้มีช่องทาง
ของอากาศ จึงไม่สามารถดักกลิ่นไว้ได้

3

แม้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหลายปี และไม่จำเป็นต้องใช้น้ำขังไว้ ก็สามารถดักกลิ่นไว้ได้อย่างแน่นอน

4

เมื่อไม่สามารถปิดกั้นไว้ได้ทำให้มีช่องทางให้กลิ่นจากแก๊สเสียและเชื้อโรค
ที่เกิดจากการหมักหมมของเศษขยะ หรือเศษอาหารที่ติดอยู่ตามท่อขึ้นมาได้

4

น้ำที่ใช้จะถูกระบายลงท่อน้ำทิ้งทั้งหมด  ไม่มีที่เปียกชื้นให้เกิดการหมักหมมและก่อคราบของเศษขยะ ที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและการส่งกลิ่นกระจาย

5

กลิ่นอับ เชื้อโรค แมลงและแก๊สที่เป็นอันตรายจะออกมาจากท่อน้ำทิ้ง

5

กลิ่นเหม็น เชื้อโรค แมลง และแก๊สของเสีย ปิดกั้นได้อย่างแน่นอน

6

การติดตั้งอาจไม่สามารถใช้ได้กับตัวท่อชนิดใดๆ ที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมด

6

สามารถใช้ได้กับตัวท่อชนิดใดๆที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมด

7

การทำความสะอาดบ่อยครั้งเพื่อดับกลิ่น ที่ใช้น้ำยาซักล้าง น้ำยาขัดพื้น ฯลฯ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้ก่อมลพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม

7

ใช้เวลาในการทำความสะอาดน้อยลง  ดีต่อการประหยัดน้ำ  และลดการใช้
สารเคมีในการทำความสะอาด จึงช่วยลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

8

ต้องใช้เวลาในการติดตั้งนาน ใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ และพื้นที่ใช้สอยในการติดตั้งที่ยุ่งยาก

8

ใช้เวลาติดตั้งน้อย อุปกรณ์และพื้นที่ใช้สอยในการติดตั้งเพียงเล็กน้อย

9

การส่งกลิ่นอับ เชื้อโรค แมลง และแก๊สของเสียที่มาจากท่อน้ำทิ้ง เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่มีแนวโน้มส่งผลให้มีการเจ็บป่วย หรือเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ

9

ไม่เพียงแค่ปิดกั้นกลิ่นเหม็นจากท่อ เชื้อโรค แมลง และแแก๊สของเสียเท่านั้น  แต่เป็นการช่วยเพิ่มสุขอนามัยที่ดีขึ้นของคนในครอบครัวอีกด้วย

10

การส่งกลิ่นในที่ทำงาน มีแมลง เชื้อโรค ฯลฯ อาจส่งผลให้เกิดการหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาติดต่อขอใช้บริการของลูกค้าได้

10

หมดปัญหากลิ่นกระจายในที่ทำงาน เชื้อโรค แมลง และแก๊สพิษถูกปิดกั้นได้อย่างสมบูรณ์ อีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กร และการบริการ

     Copyright ⓒ GOSTOP. All Right Reserved.

  02-074-7661 , 086-145-0778