~ อุปกรณ์ดักกลิ่นและแมลงจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำ ~

   

ตรวจสอบด้วยการทดลอง

 

 

 

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นกลิ่นอย่างสนิท

 

 

 

ทดลองการระบายน้ำอย่างราบรื่น

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นทางขึ้นของแมลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นทางขึ้นของแมลง

 

 

 

ทดลองการระบายน้ำอย่างราบรื่น

 

 

 

ทดลองการต้านแรงดันน้ำผุดท่อ

 

 


แก้ปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำ...
WWW.ARIRANG-ION.COM

 

 

 

ทำความสะอาดโดยปราศจากน้ำยาเคมีภัณฑ์,ลดกลิ่น,ฆ่าเชื้อถึง99.9%,ผิวพรรณดีด้วยอุปกรณ์อารีรังอิออน

~ โลกไม่ต้องการสารเคมี, สภาพแวดล้อมสะอาดนั้นคือสุขภาพและอนาคตของเรา ~

~ ปฏิวัติยาซักฟอก, ใช้งานโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอก ด้วยอารีรังมัลติอิออไนเซอร์! ~

แก้ปัญหากลิ่นเหม็นท่อระบายน้ำ...GOSTOP  +  แก้ปัญหากลิ่นเหม็นห้องน้ำ...ARIRANG-ION

ภายหลังติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นGOSTOPและเพียงแค่ใช้น้ำที่ผ่านARIRANGIONฉีดสเปร์ให้ทั่ว จะช่วยขจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ,

ขจัดกลิ่นซิ้งล้างจานได้ถึง100%
 

     Copyright ⓒ GOSTOP. All Right Reserved.

   02-023-6622 , 086-145-0778

 E-mail : sales@gostopsmell.com